Hồng Kông 1881 Square Outdoor Digital Signage

September 7, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Hồng Kông 1881 Square Outdoor Digital Signage

Có thể thu hút sự chú ý của người đi ngang qua và cung cấp quảng cáo năng động và hấp dẫn. Đặt các sản phẩm và dịch vụ của các cửa hàng trong quảng trường. Hiển thị thông tin về các địa điểm gần đó, vv