Thông tin tương tác với ki-ốt ngoài trời

August 21, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Thông tin tương tác với ki-ốt ngoài trời

Thiết lập các ki-ốt ngoài trời với biển báo kỹ thuật số màn hình cảm ứng để cung cấp cho khách du lịch và người dân địa phương thông tin về các điểm tham quan, sự kiện và dịch vụ địa phương.